Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
strategicky_plan_rozvoje_obce [2009/11/18 13:18]
admin
strategicky_plan_rozvoje_obce [2014/03/07 11:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Tento materiál vychází z materiálu ​nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. +Tento materiál vychází z textu nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Představuje neoficiální návrh bodů pro další diskuzi a úpravy.
  
-Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​do úvahy ​a doplňujeme jej do struktury.+Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​v úvahu ​a doplňujeme jej do struktury.
  
 Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese.
  
-====== ​Strategický plán rozvoje obce ======+====== ​Neoficiální návrh strategického plánu ​rozvoje obce ======
  
 ===== 1) správa a hospodaření obce ===== ===== 1) správa a hospodaření obce =====
    
-**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​každý ​síc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit+**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​minimálně jednou za dva síce; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit
  
 **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití
Řádek 44: Řádek 44:
 **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty) **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty)
  
-**h. bytové domy:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou pronájmu ​bytů občanům, případně široké veřejnosti+**h. obecní výstavba:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou ​jejich ​pronájmu občanům, případně široké veřejnosti
   * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami    * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami 
  

osobní nástroje