Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
strategicky_plan_rozvoje_obce [2009/11/18 13:15]
admin
strategicky_plan_rozvoje_obce [2014/03/07 11:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Tento materiál vychází z materiálu ​nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. +Tento materiál vychází z textu nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Představuje neoficiální návrh bodů pro další diskuzi a úpravy.
  
-Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​do úvahy ​a doplňujeme jej do struktury.+Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​v úvahu ​a doplňujeme jej do struktury.
  
 Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese.
  
-====== ​Strategický plán rozvoje obce ======+====== ​Neoficiální návrh strategického plánu ​rozvoje obce ======
  
 ===== 1) správa a hospodaření obce ===== ===== 1) správa a hospodaření obce =====
    
-**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​každý ​síc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit+**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​minimálně jednou za dva síce; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit
  
 **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití
Řádek 34: Řádek 34:
  
 **d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií **d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií
-  * **i. veřejné osvětlení:​** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED+  * **i. veřejné osvětlení:​** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED (zvážit možnost automatického rozsvěcení pouze při pohybu člověka)
   * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo)   * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo)
   * **iii. fotovoltaika:​** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)   * **iii. fotovoltaika:​** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)
Řádek 44: Řádek 44:
 **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty) **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty)
  
-**h. bytové domy:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou pronájmu ​bytů občanům, případně široké veřejnosti+**h. obecní výstavba:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou ​jejich ​pronájmu občanům, případně široké veřejnosti
   * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami    * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami 
  
-===== 3) kultura a sport ===== +===== 3) komunikace =====
- +
-**a. spolupráce:​** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci a jejich jasně definovaná podpora +
- +
-**b. sportoviště:​** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším +
- +
-**c. investice:​** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců):​ víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)... +
- +
-**d. cyklozastavení:​** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.) +
- +
-**e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu) +
- +
-**f. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) a informovat o nich všechny obyvatele obce +
- +
-**g. podpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací,​ aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce +
- +
-===== 4) životní prostředí ===== +
- +
-**a. zeleň:** pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově +
- +
-**b. zalesnění:​** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy +
- +
-**c. odpady:** pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud +
- +
-**d. vzhled obce:** nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce +
- +
-**e. černé skládky:** pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek +
- +
-===== 5) komunikace =====+
  
 **a. internet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny **a. internet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny
Řádek 92: Řádek 64:
   * **ii. informování:​** výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​   * **ii. informování:​** výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​
  
-===== 6) spolupráce =====+===== 4) spolupráce =====
  
 **a. domov důchodců Červený Mlýn:** příprava společných akcí  **a. domov důchodců Červený Mlýn:** příprava společných akcí 
Řádek 100: Řádek 72:
 **c. NPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce v oblasti využití parku **c. NPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce v oblasti využití parku
  
-===== 7) podnikání =====+===== 5) podnikání =====
  
 **a. podnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), obec přednostně využívá služeb firem a fyzických osob pracujících v obci **a. podnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), obec přednostně využívá služeb firem a fyzických osob pracujících v obci
  
 **b. podnikatelské záměry:** zjišťovat záměry firem plánovaných v katastru obce, zveřejňovat je a jasně se k nim vyjadřovat **b. podnikatelské záměry:** zjišťovat záměry firem plánovaných v katastru obce, zveřejňovat je a jasně se k nim vyjadřovat
 +
 +===== 6) životní prostředí =====
 +
 +**a. zeleň:** pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově
 +
 +**b. zalesnění:​** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy
 +
 +**c. odpady:** pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud
 +
 +**d. vzhled obce:** nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce
 +
 +**e. černé skládky:** pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek
 +
 +===== 7) kultura a sport =====
 +
 +**a. spolupráce:​** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci a jejich jasně definovaná podpora
 +
 +**b. sportoviště:​** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším
 +
 +**c. investice:​** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců):​ víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)...
 +
 +**d. cyklozastavení:​** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.)
 +
 +**e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)
 +
 +**f. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) a informovat o nich všechny obyvatele obce
 +
 +**g. podpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací,​ aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce
  

osobní nástroje