Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
strategicky_plan_rozvoje_obce [2009/11/18 12:56]
admin
strategicky_plan_rozvoje_obce [2014/03/07 11:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Tento materiál vychází z materiálu ​nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. +Tento materiál vychází z textu nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Představuje neoficiální návrh bodů pro další diskuzi a úpravy.
  
-Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​do úvahy ​a doplňujeme jej do struktury.+Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​v úvahu ​a doplňujeme jej do struktury.
  
 Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese.
  
-====== ​Strategický plán rozvoje obce ======+====== ​Neoficiální návrh strategického plánu ​rozvoje obce ======
  
 ===== 1) správa a hospodaření obce ===== ===== 1) správa a hospodaření obce =====
    
-**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​každý ​síc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit+**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​minimálně jednou za dva síce; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit
  
 **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití
Řádek 34: Řádek 34:
  
 **d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií **d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií
-  * **i. veřejné osvětlení:​** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED+  * **i. veřejné osvětlení:​** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED (zvážit možnost automatického rozsvěcení pouze při pohybu člověka)
   * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo)   * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo)
   * **iii. fotovoltaika:​** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)   * **iii. fotovoltaika:​** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)
Řádek 44: Řádek 44:
 **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty) **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty)
  
-**h. bytové domy:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou pronájmu ​bytů občanům, případně široké veřejnosti+**h. obecní výstavba:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou ​jejich ​pronájmu občanům, případně široké veřejnosti
   * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami    * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami 
  
-===== 3) kultura a sport =====+===== 3) komunikace ​=====
  
-**a. spolupráce:** spolupráce se spolkovými organizacemi ​obci jejich jasně definovaná podpora+**a. internet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané ​věděli, co se děje i co se chystá ​měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny 
 +  * **forma publikace:​** využívat standardní publikační systém (jsou zdarma) umožňující přehlednou strukturaci publikovaných materiálů,​ jejich dataci (datum a čas publikace) a autora
  
-**b. sportoviště:** zpřístupnit stávající sportoviště ​(fotbalové hřiště, tenisové kurtyve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším+**b. diskuzní fórum:** starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách ​(za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu)
  
-**c. investice:** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity ​ístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců):​ víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)...+**c. cíle a směřování:** obec ipraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o ně(napřv rámci wiki - tedy zde)
  
-**d. cyklozastavení:** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit ​na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.)+**d. roční plán:** obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok
  
-**e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, ​íp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)+**e. měsíční souhrn aktivit:** každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a ehled plánovaných aktivit na následující měsíc
  
-**f. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro ti (karneval, dětský den, dopravní odpolednecyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (ání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) informovat o nich všechny obyvatele obce+**f. výbory a komise:** obec se snaží zapojit do ní více lidí – prostřednictvím výborů a komisí ​(komise pro rozvoj obcekomise kultury a sportu...) 
 +  * **i. plány:** výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání 
 +  * **iiinformování:​** výbory ​komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​
  
-**g. podpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací,​ aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce+===== 4) spolupráce =====
  
-===== 4) životní prostředí =====+**a. domov důchodců Červený Mlýn:** příprava společných akcí 
  
-**azeleň:** pokračovat péči o veřejnou zeleň a její obnově+**bokolní obce:** sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu ​otázkách, které se týkají jejich regionu
  
-**bzalesnění:** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy+**cNPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce ​oblasti využití parku
  
-**c. odpady:** pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud+===== 5) podnikání =====
  
-**dvzhled obce:** nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků ​domů katastru obce+**apodnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání ​obci (služby Czech Point), obec ednostně využívá služeb firem fyzických osob pracujících ​obci
  
-**ečerné skládky:** pokračovat v likvidaci ​rekultivaci černých skládek+**bpodnikatelské záměry:** zjišťovat záměry firem plánovaných ​katastru obce, zveřejňovat je jasně se k nim vyjadřovat
  
-===== 5komunikace ​=====+===== 6životní prostředí ​=====
  
-**a. internet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat navrhovat změny+**a. zeleň:** pokračovat péčo veřejnou zeleň ​její obnově
  
-**b. diskuzní fórum:** starosta ​místostarosta odpovídají na dotazykteré jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu)+**b. zalesnění:** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí dálnicíaby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy
  
-**c. cíle a směřování:** obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi ​něm+**c. odpady:** pokusit se o dohodu s městem Veltrusy ​možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud
  
-**d. roční plán:** obec ipraví podrobnější plán akcí na následující rok+**d. vzhled obce:** nabídnout a v ípadě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce
  
-**e. měsíční souhrn aktivit:** každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit ​přehled plánovaných aktivit na následující měsíc+**e. černé skládky:** pokračovat v likvidaci ​rekultivaci černých skládek
  
-**f. výbory a komise:** obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...) +===== 7kultura ​sport =====
-  * **i. plány:** výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání +
-  * **ii. informování:​** výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání ​zápisy z nich publikují na webových stránkách ​+
  
-===== 6) spolupráce ​=====+**a. spolupráce:** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci a jejich jasně definovaná podpora
  
-**adomov důchodců Červený Mlýn:** příprava společných akcí +**bsportoviště:** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším
  
-**bokolní obce:** sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkáchkteré se týkají jejich regionu+**cinvestice:** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): víceúčelové hřiště (nohejbalvolejbal, basketbal)...
  
-**cNPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce ​oblasti využití parku+**dcyklozastavení:** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování ​obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.)
  
-===== 7podnikání =====+**e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)
  
-**apodnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), přednostní využívání služeb firem fyzických osob pracujících ​obci+**fkulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karnevaldětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (ání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) ​informovat o nich všechny obyvatele obce
  
-**bpodnikatelské záměry:** zjišťovat ​záměry firem plánovaných v katastru ​obce, zveřejňovat je a jasně se k nim vyjadřovat+**gpodpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací,​ aby kdokoliv mohl přijít s vlastním ​záměrem a získat podporu ​obce
  

osobní nástroje